Texty

články, glosy, eseje, analýzy a další texty

Před zavedením eura si musíme splnit řadu domácích úkolů

„Podle mě je lepší společnou měnu zavést až poté, co se ještě více přiblížíme ekonomikám eurozóny,“ říká se střízlivým postojem k vášnivé debatě o zavedení eura Ondřej Krutílek (ODS), který v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu kandiduje. V rozhovoru zároveň říká, že Česko si v EU nevede vůbec špatně. V HDP na obyvatele jsme už bohatší než některé země, které do evropského společenství vstupovaly dávno před námi.

Ještě k EU, co by se podle Vás, a jak mělo změnit, aby regiony mohly těžit z členství v EU v budoucnu více?

Nastavení dotačních programů. Ty jsou nyní velmi roztříštěné, čerpání z nich byrokraticky náročné a zvláště menší žadatelé mají problém si na ně vůbec sáhnout. Od příštího roku se bude v EU postupně diskutovat nastavení víceletého rozpočtu na období po roc e 2027, takže bude příle žitost s tím něco udělat – na úrovni EU to nekomplikovat a pak dohlédnout na to, abychom stejným způsobem nastavili operační programy i v Česku. Ovšem pozor: EU zdaleka není jen o dotacích! Velmi bych regionům doporučoval, aby měly v Bruselu svá „tykadla“ (stálé reprezentanty) a věděly, co se chystá, a byly schopny na připravovaná pravidla včas zareagovat nebo – ještě lépe – se je pokusit pozměnit. Nemluvě o tom, že mohou pro svůj byznys nebo vysoké školy hrát roli zprostředkovatelů při přípra vě mezinárodních vědeckých nebo výzkumných projektů. V posledních letech se to děje častěji než dřív, z čehož mám obrovskou radost, ale co si budeme říkat, pořád je co zlepšovat.

Na jaké oblasti by se podle Vás měly kraje či města soustředit při směřování dotačních peněz, respektive co by měly požadovat?

Za mě je nejdůležitější, abychom peníze směřovali na klíčovou infrastrukturu – dopravní, energetickou, telekomunikační. Jedině funkční infrastruktura krajům a městům a potažmo Česku jako takovému umožní další rozvoj, což platí dvojnásob v době hodně dynamické zelené a digitální transformace, kterou nyní procházíme. Pokud chceme jezdit ekologičtěji, musíme například budovat vysokorychlostní železniční tratě. Pokud se chceme vyhnout blackoutům poté, co nainstalujeme více obnovitelných zdrojů energie, potřebujeme robustnější přenosovou soustavu. A tak dále a tak podobně. Omezil bych naopak tzv. měkké (neinvestiční) projekty, které možná někomu individuálně pomáhají, ale z hlediska celku žádný velký výtlak nemají.

A jak jsme na tom ve srovnání s ostatními zeměmi? Nabízí se například srovnání s Polskem při stavbě dálnic.

Za dvacet let členství v EU jsme v HDP na hlavu bohatší než některé země, které do evropského společenství vstupovaly dávno před námi, například Řecko, Španělsko, Portugalsko, doháníme Itálii nebo Francii. Takže z tohoto úhlu pohledu jsme úspěšní. Neplatí ale, že bychom našeho sblížení s ostatními dosáhli jen dotačními penězi. Svou roli sehrála i naše schopnost se adaptovat na pravidla společného trhu a náležitě exportovat. To zaprvé. A zadruhé netvrdím, že vše je zalité sluncem a není co zlepšovat. Zrovna Poláci si umějí ohlídat své zájmy při přípravě unijní legislativy, aby co nejvíce hrála v jejich prospěch. A taky si dotační peníze umějí nasměřovat na velké, zásadní věci. V obojím se od nich máme co učit.

Společnost dlouhodobě dělí také zimní a letní čas, část je pro zrušení. Dosud se to na úrovni EU nevyřešilo. Na jakou stranu se přikloníte, pokud bude téma takzvaně „na stole“?

Já osobně nemám problém s tím, jak je to nastaveno teď. Pro mě nejde o zásadní politické téma. To vidím spíše v tom, aby EU byla dlouhodobě konkurenceschopná a nestal se z ní ještě za mé generace skanzen. Ale pokud změna bude reálně na stole, tak se přikloním k řešení, které zajistí, že si o čase nebude rozhodovat každý stát sám, což taky hrozilo.

Nakonec, téma zavedení eura rezonuje stále častěji, jaký je Váš názor?

Podle mě je lepší společnou měnu zavést až poté, co se ještě více přiblížíme ekonomikám euro zóny. Samotné zavedení eura nám v tom nepomůže, musíme být ještě konkurenceschopnější a splnit si řadu domácích úkolů. A tahle vlád a na nich pracuje – snižuje deficit veřejných financí, snižuje zadlužení Česka, pomohla při snižování inflace a dokonce zavedla možnost, aby firmy účtovaly v eurech. Za mě dobrý, zvlášť na to, v jak otřesném stavu zemi přebírala po covidu a Babišově vládě. *
další příspěvky