Debata: Reforma Evropské unie ano či ne?

Veřejnou debatu pro širokou veřejnost pořádá Propomoc z.s., diskutovat budeme s Hynkem Melicharem (Piráti), Markétou Filipovou (KDU-ČSL), Andrejem Bónou (KSČ), Ivanem Holoubkem (Věci pro ČR) a Davidem Pokorným (Svobodní).

proběhlo 16. května 2019

Malý sál Břetislava Bakaly
Žerotonínovo náměstí 6, Brno

Veřejná debata pro širokou veřejnost pořádaná Propomoc z.s.
POZOR: Debata je v Malém sále.Kapacita sálu je omezena!
Prosím registrujte svou účast zde:https://1url.cz/UMk6H

Hlavní témata DEBATY:
1. Co České republice a jejím občanům EU po 15 letech přinesla a v čem má naopak své rezervy?
2. Co má ČR prosazovat v rámci EU do budoucna pro své občany?
3. Jaká má být role České republiky v Evropské unii v dalších letech?

Pozvaní debatéři:
1. Hynek Melichar, PhD. – zastupitel města Olomouc, Odborný asistent na Katedře politologie a evropských studií FF UP, kandidát do EP za Pirátskou stranu
2. Mgr. Ondřej Krutílek – analytik EU, bývalý asistent europoslance,
kandidát č. 4, nestraník za ODS
3. Markéta Filipová, M. A. – zahraniční tajemnice KDU – ČSL
4. Andrej Bóna – student Masarykovy univerzity, překladatel, kandidát č.2 do EP za KSČ
5. Prof. Ivan Holoubek, Recetox MU – Centrum pro výzkum toxických látek
v prostředí, kandidát do EP, Vědci pro ČR (potvrzeno)
6.David Pokorný – zastupitel města Brna, Kandidát za Svobodní, Liberland, Radostné Česko do EP

Vstup zdarma – vstupné dobrovolné.