Evropská unie

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová

Evropská unie

vydavatel: Centrum pro studium demokracie a kultury
rok vydání: 2018
počet stran: 992

koupit

Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace o Evropské unii v České republice, jejíž první dvě vydání nechybí v žádné z odborných knihoven.

Autoři – renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky – seznamují čtenáře s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých evropských institucí a s tím, ve kterých oblastech (politikách) a jakým způsobem Evropská unie působí.

Kniha je zdařilou kombinací politologické analýzy a velkého množství informací. Formou srozumitelně napsaného a přehledně členěného textu nabízí kvalitního průvodce problematikou Evropské unie.

Publikace vychází ve třetím, aktualizovaném, výrazně rozšířeném a doplněném vydání a obsahuje řadu nových dat, grafů, tabulek, schémat a infoboxů a praktický jmenný a věcný rejstřík.

Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu.

I. Vývoj evropské integrace

  • Idea evropského sjednocení
  • Počátky evropské integrace
  • Evropská společenství
  • Krize Společenství, „euroskleróza“ a její překonání
  • Od Evropského společenství k Evropské unii
  • Rozvoj a rozšíření Evropské unie
  • Cesta k Lisabonské smlouvě a postlisabonský vývoj

II. Instituce Evropské unie

  • Evropská rada
  • Rada Evropské unie
  • Komise
  • Evropský parlament
  • Poradní orgány
  • Evropské unie
  • Účetní dvůr
  • Soudní dvůr Evropské unie

III. Oblasti působení Evropské unie

  • Jednotný trh
  • Hospodářská a měnová unie
  • Zahraniční a bezpečnostní politika
  • Vnitřní záležitosti a soudnictví
  • Financování EU a jejích politikdalší publikace

sdílet na twitteru sdílet na facebooku sdílet na linkedin